კავკასიის ავტოიმპორტმა პირველად ბაზარზე შექმნა და დანერგა მოქნილი დაფინანსების პროდუქტი, რომელიც ყველასათვის შესაძლებელს ხდის გრძელვადიანი იაფი დაფინანსებით ავტომობილის საზღვარგარეთ შეძენას. დაფინანსების პირობები უპირობოდ ყველაზე უკეთესია ბაზარზე:

 • უმტკიცდება ყველას - პრაქტიკულად ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიის და ხარისხის მსესხებლებს, მხოლოდ პირადობის მოწმობით;
  • არ მოწმდება საკრედიტო ისტორია;
  • არ მოწმდება შემოსავლები;
  • არანაირი საბანკო ამონაწერები და თავდებობის მოთხოვნა.
 • დამტკიცების დრო - 30 წუთი;
 • თანამონაწილეობა მხოლოდ 20%;
 • წლიური საპროცენტო სარგებელი 18%;
 • ეფექტური საპროცენტო ხარჯი, დაახლოებით, წლიური 10%;
 • 5 წლამდე ვადა;
 • 0% წინსწრებით დაფარვის საკომისიო.

შედარებისთვის, დღეს ბაზარზე იმპორტის გრძელვადიანი დაფინანსების პროდუქტი უბრალოდ არ არსებობს, ხოლო ადგილობრივ ავტომობილებზე დაფინანსების რეალური საპროცენტო სარგებელი წლიური 40-65%-ია. მხოლოდ განსაკუთრებულად „უმწიკვლო“ საკრედიტო ისტორიის და მაღალი შემოსავლის მქონე მომხამრებელმა შეიძლება მიიღოს დაფინანსება შედარებით დაბალ ფასად.

დაფინანსების კალკულატორი
ყოველთვიური გადასახადი
პირველადი შენატანი
სესხის ვადა (თვე)
სულ
მიიღე დაფინანსება
თანხა
პირველადი შენატანი
სესხის ვადა (თვე)
ყოველთვიური გადასახადი
მიიღე დაფინანსება
scroll up